Monthly Archives: December 2016

ได้มารู้จักกับเจ้าของร้านแห่งหนึ่งที่ร้านอยู่ติดๆกับร้านผม แกมักจะเข้ามาคุยกับผมบ่อยๆหรือไม่ก็มักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝาก ส่วนผมนั้นก็ไปชื้อของที่อยู่บ่อยๆเช่นกัน เวลาผมไปชื้อของ ผม

Scroll To Top