10/06/2017

ดื่มเหล้าทำให้คึกจริงหรือ

“เลี้ยงดูปูเสื่อ” เป็นคำทั่วๆ ไป ที่พูดกันติดปาก หมายถึงการต้อนรับอย่างเต็มที่ ซึ่งหากไม่คิดอะไร มันก็เป็นแค่คำธรรมดา ที่เป็นเชิงบ่งบอกถึงการแสดงออกเชิงมิตรภาพในการพบปะของผู้คน แต่หากมองอีกแง่ มันก็แฝงแง่มุมของความ อีโรติก ! เอาไว้ เพราะคำว่าเลี้ยงดูหมายถึง การกิน ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารและเครื่องดื่ม และแน่นอนในการสังสรรค์ มักไม่ขาดเรื่องเครื่องดองของเมา ส่วนคำว่าปูเสื่อ… เป็นสัญลักษณ์ของการนั่ง หรือ… เลยไปถึงการนอกเลยก็ได้ ซึ่งการนอนนี้ก็มีหลายแบบ ทั้งนอนพักผ่อน และนอนแบบ… มีกิจกรรมพิเศษ พูดง่ายๆ ก็คือ มีกิจกรรมทางเพศเสิร์ฟมาด้วยนั่นแหละ ! ซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนจะแปลจะแปลง จะแอบแฝงความหมายให้ได้คิดลึกในมุมลับๆ ลึกๆ กันตามอัธยาศัย… แต่ประเด็นที่จะชวนมาศึกษาในวันนี้ก็คือ เรื่องที่ว่า การ ปูเสื่อ อันส่อถึงเรื่องเพศ ที่ตามมาติดๆ หลังการเลี้ยงดู อันหมายถึงการดื่มสังสรรค์นั้น มันเป็นเรื่องคู่กัน ด้วยเหตุเพราะ เมื่อดื่มเหล้า แล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอยาก… ที่จะมีกิจกรรมทางเพศ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ? เพราะก็เห็นกันอยู่ว่ามีคำเตือนว่า “การดื่มสุราทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง” หากเรื่องหลังจริงเรื่องแรกก็ดูจะเป็นเท็จ แต่หาเรื่องแรกจริง เรื่องหลังก็จะเป็นของปลอม… ตกลงข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่… ตกลงกินเหล้าแล้วคึก มันเป็นเรื่องจริงไหม… ?
ดื่มเหล้าทำให้คึก = ดื่มเหล้า ทำให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่ม !?
เรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนพบเจอเข้ากับตนเอง หลังจากดื่มด่ำในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้ว ทำให้เกิดความรู้สึกอยากหาคู่ไปร่วมหลับนอนด้วย มีความต้องการ มีไฟปรารถนา โหยหาการที่จะมีช่องทางในการปลดปล่อยความต้องการที่เกิดขึ้น… เรื่องนี้ดูเหมือนส่งเสริมให้เราเชื่อได้ว่า เมื่อดื่มเหล้าแล้วทำให้คึก แต่… มันจริงหรือ ?
เรื่องนี้มีหลักฐานที่มาจากงานวิจัย ซึ่งกล่าวว่า การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ มีผลในเรื่องการกระตุ้นอารมณ์ เนื่องจากมันทำให้คนเราเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ลดความเครียดได้ชั่วคราว ทำให้จิตนาการเรื่องเพศเกิดขึ้นได้ง่าย และ มันมีส่วนช่วยในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นได้จริงๆ แต่… เรื่องเหล่านี้จะเป็นผลแค่ช่วงแรกๆ ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น คือ พูดง่ายๆ มันจะเป็นผลดีกับคนที่ดื่มเพียงเล็กน้อย หากว่าเป็นคนที่ดื่มจัด แม้จะมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตใจที่ได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมของสติ แต่มันมีฤทธิ์ในการกดประสาท ทำให้ความรู้สึกลดลง ส่งผลให้อวัยวะไม่แข็งตัว แข็งไม่นาน หรือ ทำให้ไม่ค่อยมีความสุขทางเพศ และหากดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานาน มันจะส่งผลให้หลอดเลือดตีบตัน นั่นทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศลดลงอีก… ดังนั้น หากดื่มพอประมาณจึงเป็นเรื่องดี แต่หากดื่มมากเกินไป มันทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศลงในที่สุด